Τα σταφύλια, με σπάνιες εξαιρέσεις, δεν έχουν ιδιαίτερο άρωμα, αλλά γιατί οι οίνοι που παράγονται απÏŒ διάφορες ποικιλίες, διαφέρουν σε συγκεκριμένα αρωματικά χαρακτηριστικά; Η εξήγηση έγκειται στη συγκεκριμένη διαμÏŒρφωση των μορίων που είναι υπεύθυνα για το αρωματικÏŒ προφίλ. Ας φανταστούμε ÏŒτι αυτά τα διαφορετικά μÏŒρια είναι πολλά μπαλÏŒνια διαφορετικÏŽν...