Το οξυγÏŒνο είναι ένας απÏŒ τους κύριους παράγοντες στην εξέλιξη των οίνων απÏŒ το σταφύλι στο ποτήρι του καταναλωτή. ΠÏŽς να διαχειριστείτε τις ποσÏŒτητες οξυγÏŒνου που χρειάζονται σε ÏŒλα τα στάδια της ζωής του; πÏŽς να προστατεύετε τον οίνο απÏŒ το διαλυμένο οξυγÏŒνο; Οι ανάγκες σε οξυγÏŒνο ποικίλλουν κατά...