Η επιθυμία των μεγάλων και μικρÏŽν οινοπαραγωγÏŽν είναι να βρίσκονται σε θέση να σταματήσουν την πρÏŒωρη γήρανση του οίνου τους ÏŽστε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του ακÏŒμη και μετά απÏŒ μήνες αποθήκευσης σε ράφι (ÏŒχι πάντα σε ιδανικές συνθήκες), ή μετά απÏŒ ταξίδια χιλιάδων χλμ. Η γήρανση δεν μπορεί...