Στην Ουγγαρία υπάρχουν σήμερα 22 αμπελοοινικές περιφέρειες, με την μεγαλύτερη να αποτελείται απÏŒ 38.000 εκτάρια και την μικρÏŒτερη απÏŒ 527 εκτάρια. TOKAJ-HEGYALJA: Το TOKAJ εκτείνεται στα βορειοανατολικά της χÏŽρας με 5400 εκτάρια, 26 χωριά και με 20 “grands crus” απÏŒ τον XVIII αιÏŽνα. Είναι ένας “κλειστÏŒς” νομÏŒς και με 200 εκτάρια να ανήκουν...