Βιωσιμότητα δεν σημαίνει επιβολή ενός “νέου στυλ” οίνου προς κατανάλωση, αλλά σημαίνει προσεκτική αξιολόγηση κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας και εύρεσης λύσεις που για το ίδιο παραγόμενο προϊόν, ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Κόστος, κίνδυνοι, ευκαιρίες και στρατηγικές επιλογές!!! Πώς να αντιμετωπίσετε τη μετατόπιση στο τρόπο παραγωγής...