Ετικέτα: #Shelflife

Οίνος και οξυγόνο από το σταφύλι στο ποτήρι

Το οξυγÏŒνο είναι ένας απÏŒ τους κύριους παράγοντες στην εξέλιξη των οίνων απÏŒ το σταφύλι στο ποτήρι του καταναλωτή. ΠÏŽς να διαχειριστείτε τις ποσÏŒτητες οξυγÏŒνου που χρειάζονται σε ÏŒλα τα στάδια της ζωής του; πÏŽς να προστατεύετε τον οίνο απÏŒ το διαλυμένο οξυγÏŒνο; Οι ανάγκες σε οξυγÏŒνο ποικίλλουν κατά...

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΟ SHELF-LIFE ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΑΣ

Η επιθυμία των μεγάλων και μικρÏŽν οινοπαραγωγÏŽν είναι να βρίσκονται σε θέση να σταματήσουν την πρÏŒωρη γήρανση του οίνου τους ÏŽστε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του ακÏŒμη και μετά απÏŒ μήνες αποθήκευσης σε ράφι (ÏŒχι πάντα σε ιδανικές συνθήκες), ή μετά απÏŒ ταξίδια χιλιάδων χλμ. Η γήρανση δεν μπορεί...