Η κλιματική αλλαγή είναι αντικείμενο μελετών εδώ και αρκετές δεκαετίες με ξεκάθαρο συμπέρασμα : βαθιές αλλαγές συντελούνται στους αμπελώνες μας. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές, καθώς και η εξέλιξη των προσδοκιών των καταναλωτών, απαιτούν μια διεπιστημονική προσαρμογή ικανή να δώσει όλο και πιο περίπλοκες απαντήσεις από αμπελουργούς, οινοποιούς και οινολόγους. ”Ένας...