Η μεγάλη επανεκκίνηση του οίνου έχει παγÏŽσει λÏŒγω της επανέναρξης αύξησης των μολύνσεων COVID, του αυξημένου κÏŒστους ενέργειας, μεταφοράς και πρÏŽτων υλÏŽν, της προβληματικής κατανάλωσης και του πληθωρισμού. ΑπÏŒ τις ΗΠΑ, στη Γερμανία, απÏŒ το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, η φωνή των...