Προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι διεργασίες που διέπουν το σχηματισμÏŒ αφρού στους αφρÏŽδεις οίνους και προκειμένου να ευνοηθεί ο σχηματισμÏŒς και η σταθερÏŒτητα της φυσαλίδας, διεξήχθη εις βάθος έρευνα επικεντρωμένη στην επίδραση του ”dosage” στον αφρισμÏŒ. Η ”δοσολογÎ¯α” είναι η προτελευταία φάση της διαδικασίας του αφρÏŽδους και συνίσταται στη...