Τα τελευταία χρÏŒνια, έχει προκύψει μεγάλο ερευνητικÏŒ ενδιαφέρον για την σταφυλομάζα που μένει μετά το τράβηγμα του μούστου ή οίνου, προκειμένου να ανακτηθεί αυτή η βιομάζα και να μετατραπεί σε συστατικά τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Το έργο ReMarcForFood που χρηματοδοτήθηκε απÏŒ το Ίδρυμα Cariplo (επιχορήγηση 2016-0740) ανέπτυξε περαιτέρω...