Μια ανάλυση των καθημερινÏŽν αγορÏŽν που πραγματοποιήθηκε απÏŒ τη Nielsen τον Ιούνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Beverage Alcohol Category Shopping Fundamentals 2017, δείχνει ÏŒτι μÏŒνο το 29% των ατÏŒμων που μπάινουν σε ένα κατάστημα για να αγοράσει αλκοÏŒλ έχουν ήδη αποφασίσει τι μάρκα να αγοράσουν, ενÏŽ το υπÏŒλοιπο 71% θα...