Η αλλαγή του κλίματος και η υπÏŒθεση των δυσμενÏŽν σεναρίων για τις δραστηριÏŒτητες του αμπελουργού: ”άδικο ή απλά μια αναμέτρηση στα ίσα ;?;” Μία απο τις λίγες επιστημονικές και εμπειρικές βεβαιÏŒτητες είναι ÏŒτι τα τελευταία χρÏŒνια, οι κλιματικές συνθήκες  στις περιοχές που είναι αφοσιωμένες στην αμπελουργία και ÏŒχι μÏŒνο,...