Ετικέτα: σταφυλιών

Επιβράδυνση της ωρίμανσης των σταφυλιών για ένα καλύτερο αποτέλεσμα

Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων για τον παγκÏŒσμιο αμπελÏŽνα και οίνο. Για την ανάπτυξη των σταφυλιÏŽν, ÏŒταν έχουμε μεγαλύτερες και θερμÏŒτερες εποχές σημαίνει ÏŒτι η βέλτιστη συγκέντρωση σακχάρων επιτυγχάνεται πριν αναπτυχθεί πλήρως το φαινολικÏŒ προφίλ. ΑυτÏŒ είναι ένα αυξανÏŒμενο πρÏŒβλημα καθÏŽς η γη συνεχίζει να αυξάνει τη...

Πλύσιμο των σταφυλιών: Μια διαφορετική προσέγγιση για ένα πιο υγιεινό και ποιοτικό οίνο

Συχνά μιλάμε στα άρθρα μας για την αειφορία στην αμπελουργία και την οινολογία, έναν κÏŒσμο στον οποίο η έρευνα κάνει μεγάλα βήματα και που σίγουρα θα επανασταθεί βαθιά απÏŒ νέες ιδέες στο μέλλον. Μια πολύ πρωτοποριακή περιοχή οίνου σε αυτÏŒν τον τομέα είναι η Franciacorta, ÏŒπου οι οινοποιοί και...