Οι πτητικές θειÏŒλες είναι αρωματικές ενÏŽσεις πολύ γνωστές στη βιβλιογραφία για τη ταυτÏŒτητα τους ως αρÏŽματα τροπικÏŽν φρούτων, ÏŒπως φρούτα του πάθους, γκουάβας, γκρέιπφρουτ και εσπεριδοειδή κυρίως σε λευκούς και ροζέ οίνους. Πιο πρÏŒσφατα στοιχεία δείχνουν ÏŒτι τα αρÏŽματα των τροπικÏŽν φρούτων προκαλούνται επίσης απÏŒ άλλες αρωματικές ενÏŽσεις εκτÏŒς...