Ετικέτα: #πρακτικές

Επιβράδυνση της ωρίμανσης των σταφυλιών για ένα καλύτερο αποτέλεσμα

Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων για τον παγκÏŒσμιο αμπελÏŽνα και οίνο. Για την ανάπτυξη των σταφυλιÏŽν, ÏŒταν έχουμε μεγαλύτερες και θερμÏŒτερες εποχές σημαίνει ÏŒτι η βέλτιστη συγκέντρωση σακχάρων επιτυγχάνεται πριν αναπτυχθεί πλήρως το φαινολικÏŒ προφίλ. ΑυτÏŒ είναι ένα αυξανÏŒμενο πρÏŒβλημα καθÏŽς η γη συνεχίζει να αυξάνει τη...

APA και Γλουκονικό Οξύ: Προσοχή στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Το αφομοιÏŽσιμο άζωτο (APA ή YAN) και το γλoυκονικÏŒ οξύ είναι πολύτιμα “ÏŒπλα” που διατίθενται στον οινοποιÏŒ για τη διαχείριση της οινοποίησης σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η αύξηση των θερμοκρασιÏŽν τα τελευταία χρÏŒνια επηρέασε σημαντικά τις μετεωρολογικές παραμέτρους, επηρεάζοντας λίγο πολύ έντονα ÏŒλες τις γεωργικές δραστηριÏŒτητες. ΑυτÏŒ το φαινÏŒμενο...

Έρευνες για τη βελτιστοποίηση των αμπελουργικών-οινολογικών πρακτικών στη ποικιλία Gewürztraminer

Το άρωμα του οίνου απÏŒ την ποικιλία Gewürztraminer συσχετίζεται θετικά απÏŒ τους γευσιγνÏŽστες με νÏŒτες λουλουδιÏŽν και τριαντάφυλλου και επομένως την παρουσία τερπένιων. ΩστÏŒσο, η πολυπλοκÏŒτητα του αρÏŽματÏŒς της, η συναρπαστική παρουσία των εσπεριδοειδÏŽν (grapefruit, citrus, lime ecc.) και η σχέση τους με την αντίληψη της τυπικÏŒτητας των οίνων...