Τις τελευταίες δεκαετίες, ο παγκόσμιος αμπελοοινικός τομέας έχει παρατηρήσει μια συνολική θετική τάση παραγωγής και κατανάλωσης λευκών και ροζέ οίνων, ενώ οι ερυθροί οίνοι έχουν μειωθεί. Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε συνολικές αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Στοιχεία από το Τμήμα Στατιστικής του Διεθνούς Οργανισμού...