Οι οσμές που εμφανίζονται συχνά μετά την εμφιάλωση, δηλαδή ÏŒταν ο οίνος υποβάλλεται και πάλι σε αναγωγικές συνθήκες, είναι του υδρÏŒθειου και άλλων πτητικÏŽν ενÏŽσεων θείου (Metantiol). Πιστεύεται ευρέως ÏŒτι η επεξεργασία με χαλκÏŒ οδηγεί στο σχηματισμÏŒ ενÏŒς αδιάλυτου θειούχου χαλκού (Cu2S) το οποίο πιστεύεται ÏŒτι απομακρύνεται εύκολα μετά...