Μια πρÏŒσφατη αυστραλιανή έρευνα  αμφισβήτησε τη standar σκέψη που υπήρχε μέχρι τÏŽρα ÏŒσον αφορά την αίσθηση του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα (C02) δηλαδή για την αντίληψη της γλυκιάς, της πικρής και της στυπτικÏŒτητας σε ήρεμους λευκούς και ερυθρούς οίνους. Το διαλυμένο CO2 είναι ένα τυπικÏŒ χαρακτηριστικÏŒ ÏŒλων των standar...