ΕκτÏŒς απÏŒ το να ευνοεί την κυριαρχία της ζύμης έναντι των βακτηρίων, η θερμοκρασία ζύμωσης έχει άμεση επίδραση στο μεταβολισμÏŒ της ζύμης και επομένως στην παραγωγή ενÏŽσεων που επηρεάζουν άμεσα την ποιÏŒτητα του κρασιού. Το κύριο προÏŠÏŒν της αλκοολικής ζύμωσης είναι η αιθυλική αλκοÏŒλη ή η αιθανÏŒλη. Η περιεκτικÏŒτητά...