Οι περιστάσεις με φέρνουν στον Καναδά και ο προορισμÏŒς είναι το Οντάριο, λίγο περισσÏŒτερο απÏŒ μία ÏŽρα οδικÏŽς απÏŒ την πιο ακμάζουσα και καθιερωμένη περιοχή οίνου του έθνους, τη χερσÏŒνησο του Νιαγάρα – Niagara-On-The-Lake. Με θέα στις ÏŒχθες του ομÏŽνυμου ποταμού και νÏŒτια απÏŒ τη λίμνη Οντάριο, απαραίτητη για...