Σε ιδιαίτερα ζεστές χρονιές (π.χ. 2017, 2015, 2012, 2009, 2007, 2003) ένα σοβαρÏŒ πρÏŒβλημα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στον αμπελÏŽνα, οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες που εμφανίζονται στα φύλλα και στα σταφύλια τις πιο ζεστές ÏŽρες, με θερμοκρασίες άνω των 49 -50 ° C (δηλαδή περίπου 8-10 ° C...