Οι οσμές που εμφανίζονται συχνά μετά την εμφιάλωση, δηλαδή όταν ο οίνος υποβάλλεται και πάλι σε αναγωγικές συνθήκες, είναι του υδρόθειου και άλλων πτητικών ενώσεων θείου (Metantiol). Πιστεύεται ευρέως ότι η επεξεργασία με χαλκό οδηγεί στο σχηματισμό ενός αδιάλυτου θειούχου χαλκού (Cu2S) το οποίο πιστεύεται ότι απομακρύνεται εύκολα μετά...