ΛÏŒγω των πλέον εμφανÏŽν κλιματικÏŽν αλλαγÏŽν, η αμπελοκαλλιέργεια και κατά συνέπεια η οινολογία αλλάζουν επίσης και η έρευνα αποτελεί ολοένα και περισσÏŒτερο απαραίτητο στοιχείο για την παροχή κατάλληλων λύσεων στα νέα προβλήματα που προκύπτουν. Ένα απÏŒ τα φαινÏŒμενα που τα τελευταία χρÏŒνια έχει τραβήξει την προσοχή των οινοπαραγωγÏŽν και...