Ετικέτα: #κλιματική

Κατακρήμνιση Κουερσετίνης στους ερυθρούς οίνους: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται;

ΛÏŒγω των πλέον εμφανÏŽν κλιματικÏŽν αλλαγÏŽν, η αμπελοκαλλιέργεια και κατά συνέπεια η οινολογία αλλάζουν επίσης και η έρευνα αποτελεί ολοένα και περισσÏŒτερο απαραίτητο στοιχείο για την παροχή κατάλληλων λύσεων στα νέα προβλήματα που προκύπτουν. Ένα απÏŒ τα φαινÏŒμενα που τα τελευταία χρÏŒνια έχει τραβήξει την προσοχή των οινοπαραγωγÏŽν και...

Ροζέ Οίνοι & Κλιματική Αλλαγή: οι προκλήσεις στον αμπελώνα και στο οινοποιείο για τη διατήρηση των αρωμάτων και της τυπικότητας

Η σταθερή αύξηση που καταγράφεται στην παραγωγή ροζέ οίνων παγκοσμίως και η επιστροφή στην αύξηση της παραγωγής απÏŒ το 2018 επιβεβαιÏŽνουν τη σημασία αυτού του τύπου οίνου. Η παραγωγή ροζέ πρέπει απαραιτήτως να περάσει απÏŒ μια ειδική αμπελουργία και στη συνέχεια να φτάσει σε μια οινοποίηση που επιτρέπει την...

APA και Γλουκονικό Οξύ: Προσοχή στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Το αφομοιÏŽσιμο άζωτο (APA ή YAN) και το γλoυκονικÏŒ οξύ είναι πολύτιμα “ÏŒπλα” που διατίθενται στον οινοποιÏŒ για τη διαχείριση της οινοποίησης σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η αύξηση των θερμοκρασιÏŽν τα τελευταία χρÏŒνια επηρέασε σημαντικά τις μετεωρολογικές παραμέτρους, επηρεάζοντας λίγο πολύ έντονα ÏŒλες τις γεωργικές δραστηριÏŒτητες. ΑυτÏŒ το φαινÏŒμενο...

Αβιοτικό στρες και κλιματική αλλαγή- ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αλλαγή του κλίματος και η υπÏŒθεση των δυσμενÏŽν σεναρίων για τις δραστηριÏŒτητες του αμπελουργού: ”άδικο ή απλά μια αναμέτρηση στα ίσα ;?;” Μία απο τις λίγες επιστημονικές και εμπειρικές βεβαιÏŒτητες είναι ÏŒτι τα τελευταία χρÏŒνια, οι κλιματικές συνθήκες  στις περιοχές που είναι αφοσιωμένες στην αμπελουργία και ÏŒχι μÏŒνο,...