Ετικέτα: #επίδραση

Η διόρθωση του pH προζυμωτικά ή κατά τη ζύμωση και η επίδραση στην πρωτεϊνική σύνθεση και σταθερότητα των λευκών κρασιών

ΠαλαιÏŒτερες έρευνες έχουν δείξει την επίδραση του pH στη σταθερÏŒτητα των πρωτεÏŠνÏŽν των οίνων.  Στα πλαίσια της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που συνεπάγεται αύξηση της περιεκτικÏŒτητας σε σάκχαρα άρα αιθανÏŒλης και αύξησης του pH λÏŒγο καλίου που περιέχουν τα σταφύλια, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν αναλύσεις για το ίδιο αρχικÏŒ μούστο η...

Οξυγόνο και SO2 – Αρωματική Επίδραση

Το 70% των εμπορικÏŽν οίνων περιέχουν, χωρίς να είναι εμφανές, τα αρÏŽματα που θα προκαλέσουν την αρωματική τους αποικοδÏŒμηση ÏŒταν μειÏŽνεται το ελεύθερο επίπεδο SO2. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο μÏŒρια με πολύ αρωματική ισχύ: methional and phenylacetaldehyde. ΠρÏŒσφατες έρευνες έχουν δείξει ÏŒτι αυτά τα συστατικά σχηματίζονται σε μεγάλες ποσÏŒτητες κατά...

Επίδραση του CO2 στη γεύση των ήρεμων οίνων: new approach

Μια πρÏŒσφατη αυστραλιανή έρευνα  αμφισβήτησε τη standar σκέψη που υπήρχε μέχρι τÏŽρα ÏŒσον αφορά την αίσθηση του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα (C02) δηλαδή για την αντίληψη της γλυκιάς, της πικρής και της στυπτικÏŒτητας σε ήρεμους λευκούς και ερυθρούς οίνους. Το διαλυμένο CO2 είναι ένα τυπικÏŒ χαρακτηριστικÏŒ ÏŒλων των standar...