Ετικέτα: #ενώσεις

Πλύσιμο των σταφυλιών: Μια διαφορετική προσέγγιση για ένα πιο υγιεινό και ποιοτικό οίνο

Συχνά μιλάμε στα άρθρα μας για την αειφορία στην αμπελουργία και την οινολογία, έναν κÏŒσμο στον οποίο η έρευνα κάνει μεγάλα βήματα και που σίγουρα θα επανασταθεί βαθιά απÏŒ νέες ιδέες στο μέλλον. Μια πολύ πρωτοποριακή περιοχή οίνου σε αυτÏŒν τον τομέα είναι η Franciacorta, ÏŒπου οι οινοποιοί και...

Έρευνες για τη βελτιστοποίηση των αμπελουργικών-οινολογικών πρακτικών στη ποικιλία Gewürztraminer

Το άρωμα του οίνου απÏŒ την ποικιλία Gewürztraminer συσχετίζεται θετικά απÏŒ τους γευσιγνÏŽστες με νÏŒτες λουλουδιÏŽν και τριαντάφυλλου και επομένως την παρουσία τερπένιων. ΩστÏŒσο, η πολυπλοκÏŒτητα του αρÏŽματÏŒς της, η συναρπαστική παρουσία των εσπεριδοειδÏŽν (grapefruit, citrus, lime ecc.) και η σχέση τους με την αντίληψη της τυπικÏŒτητας των οίνων...

Οι συζευγμένες πρόδρομες ενώσεις δεν αποτελούν την κύρια πηγή πτητικών θειολών

Οι πτητικές θειÏŒλες (3ΜΗ*, 3ΜΗΑ*, 4ΜΜΡ*) είναι θειούχες ενÏŽσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για το έντονο άρωμα τροπικÏŽν φρούτων που εμφανίζονται κυρίως στο Sauvignon blanc, ÏŒπου τα επίπεδα μπορούν να φτάσουν σε συγκεντρÏŽσεις πολύ πέρα απÏŒ το κατÏŽφλι  αντίληψης. Για πολλά χρÏŒνια, οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν την προέλευση αυτÏŽν...