Ετικέτα: #γλυκερόλη

Οι φυσαλίδες μου γίνονται μικρότερες; Μια βαθύτερη ματιά στην εκρόφηση του οξυγόνου στον οίνο

Ένας μεγάλος ÏŒγκος ερευνÏŽν έχει αφιερωθεί στην κατανÏŒηση της μικροοξυγÏŒνωσης στο οίνο την τελευταία δεκαετία. Η εκρÏŒφηση του οξυγÏŒνου απÏŒ αέριο άζωτο είναι μια παρÏŒμοια διαδικασία, αλλά έχουν υπάρξει λίγες μελέτες που επικεντρÏŽνονται σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχουν εξετάσει ρητά την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στα...

Επίδραση της θερμοκρασίας ζύμωσης στην παραγωγή κύριων μεταβολιτών της ζύμης

ΕκτÏŒς απÏŒ το να ευνοεί την κυριαρχία της ζύμης έναντι των βακτηρίων, η θερμοκρασία ζύμωσης έχει άμεση επίδραση στο μεταβολισμÏŒ της ζύμης και επομένως στην παραγωγή ενÏŽσεων που επηρεάζουν άμεσα την ποιÏŒτητα του κρασιού. Το κύριο προÏŠÏŒν της αλκοολικής ζύμωσης είναι η αιθυλική αλκοÏŒλη ή η αιθανÏŒλη. Η περιεκτικÏŒτητά...