Η αλσατική γη είναι πλούσια και γενναιÏŒδωρη. Ως εκ τούτου παράγει άριστης ποιÏŒτητας σταφύλια. Οι αλσατικοί αμπελÏŽνες απαιτούν τη μέγιστη δέσμευση των αμπελουργÏŽν και οι οινοποιοί επενδύουν ÏŒλο το πάθος και την τεχνογνωσία τους στο επάγγελμά τους. Το καλοκαίρι, το αλσατικÏŒ τοπίο γίνεται ακÏŒμα πιο συναρπαστικÏŒ και προσελκύει κάθε...