Η σταθερή αύξηση που καταγράφεται στην παραγωγή ροζέ οίνων παγκοσμίως και η επιστροφή στην αύξηση της παραγωγής απÏŒ το 2018 επιβεβαιÏŽνουν τη σημασία αυτού του τύπου οίνου. Η παραγωγή ροζέ πρέπει απαραιτήτως να περάσει απÏŒ μια ειδική αμπελουργία και στη συνέχεια να φτάσει σε μια οινοποίηση που επιτρέπει την...