Η παραγωγή οίνων χωρίς θειÏŽδη , με τη στενή έννοια της σημασίας, είναι ένας οινολογικÏŒς στÏŒχος που επιδιÏŽκεται ÏŒλο και περισσÏŒτερο απÏŒ τους παραγωγούς, αλλά απαιτεί γνÏŽση, καθÏŽς και κοινή λογική, σοβαρή και αυστηρή οινολογική εργασία. Παρά ÏŒλες τις προφυλάξεις, η συνολική απομάκρυνση των θειÏŽδων είναι συχνά αδύνατη λÏŒγω ...