Ετικέτα: αλκοολική

Επίδραση της θερμοκρασίας ζύμωσης στην παραγωγή κύριων μεταβολιτών της ζύμης

ΕκτÏŒς απÏŒ το να ευνοεί την κυριαρχία της ζύμης έναντι των βακτηρίων, η θερμοκρασία ζύμωσης έχει άμεση επίδραση στο μεταβολισμÏŒ της ζύμης και επομένως στην παραγωγή ενÏŽσεων που επηρεάζουν άμεσα την ποιÏŒτητα του κρασιού. Το κύριο προÏŠÏŒν της αλκοολικής ζύμωσης είναι η αιθυλική αλκοÏŒλη ή η αιθανÏŒλη. Η περιεκτικÏŒτητά...

Αλκοολική ζύμωση

Η διαδικασία της ζύμωσης περιγράφηκε για πρÏŽτη φορά το 1810 απÏŒ τον Louis Gay-Lussac και μÏŒνο το 1866, ÏŒταν ο Louis Pasteur δημοσίευσε τη μονογραφία του για τη μικροβιολογία της οινοποίησης, η επιστημονική κοινÏŒτητα πείστηκε ÏŒτι το κρασί είναι το τελικÏŒ αποτέλεσμα μιας σειράς φυσικοχημικÏŽν γεγονÏŒτων που προκαλείται απÏŒ...

Μαγνήσιο & Ασβέστιο – Σημασία στην αλκοολική ζύμωση και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους.

Το μαγνήσιο, το ασβέστιο και ο ψευδάργυρος (ÏŒπου θα αναπτύξω σε επÏŒμενο άρθρο τη σημασία και τη σχέση με το μαγγάνιο στη ζωτικÏŒτητα και την τοξικÏŒτητα) είναι απαραίτητα ανÏŒργανα θρεπτικά συστατικά και απαιτούνται σε συγκεντρÏŽσεις mg/Lt (για κύρια ιÏŒντα ÏŒπως το Mg) ή σε μg/Lt (για ιχνοστοιχεία ÏŒπως ο...