Το αφομοιÏŽσιμο άζωτο (APA ή YAN) και το γλoυκονικÏŒ οξύ είναι πολύτιμα “ÏŒπλα” που διατίθενται στον οινοποιÏŒ για τη διαχείριση της οινοποίησης σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η αύξηση των θερμοκρασιÏŽν τα τελευταία χρÏŒνια επηρέασε σημαντικά τις μετεωρολογικές παραμέτρους, επηρεάζοντας λίγο πολύ έντονα ÏŒλες τις γεωργικές δραστηριÏŒτητες. ΑυτÏŒ το φαινÏŒμενο...