Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής του ορατού(VIS) /κοντινού υπέρυθρου (NIR) για τη γρήγορη αξιολόγηση της μόλυνσης των σταφυλιών, με σκοπό την κατάταξη ποιότητας σταφυλιών απευθείας στο σημείο ελέγχου όταν παραλμβάνεται στο οινοποιείο. Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε λευκές και ερυθρές ποικιλίες , με τη χρήση τσαμπιών...