Μήνας: Νοε 2017

Πρωτεϊνική Σταθεροποίηση

Οι πρωτεΐνες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της συνολικής περιεκτικότητας σε άζωτο του οίνου. Οι πρωτεΐνες που συντίθενται κατά την ανάπτυξη του σταφυλιού αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της συνολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης του οίνου, ένα μικρό τμήμα προέρχεται από τους ζυμομύκητες κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και το υπόλοιπο κατά την αυτολύση....

Λυσοζύμη: Ο Superman των πρωτεϊνών ;

Ο έλεγχος της μηλογαλακτικής ζύμωσης (MLF) – όταν είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκκίνησης της MLF πριν από το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης: οινοποίηση με ολόκληρα τσαμπιά, η οινοποίηση Beaujolais ή η εκχύλιση με υψηλό pH. Η προσθήκη 100 mg / L λυσοζύμης πριν από τη ζύμωση θα...

Έγκριση χρήσης του πολυασπαρτικού καλίου (KPA) ως σταθεροποιητή οίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 28 Οκτωβρίου 2017, ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1961/2017 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε τον προηγούμενο κανονισμό ΕΚ αριθ. 606/2009 με την οποία εγκρίνεται οριστικά η χρήση πολυασπαρικού καλίου (KPA) στις οινολογικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυασπαρτικό κάλιο δρα ως σταθεροποιητής έναντι της καθίζησης τρυγικών κρυστάλλων στον...