Μήνας: Ιαν 2017

Ωχρατοξίνη Α (ΟΤΑ), μια τοξίνη που πρέπει να δίνεται κατάλληλη προσοχή – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η Ωχρατοξίνη Α (ΟΤΑ), είναι μια μυκοτοξίνη που παράγεται ως δευτεροταγής μεταβολίτης από ορισμένα είδη μυκήτων όπως Penicillium και Aspergillus. Η ΟΤΑ διαθέτει χαρακτηριστικά νεφροτοξικά, τερατογόνα, ανοσοτοξικά και ενδεχομένως νευροτοξικές ιδιότητες. Έχει ταξινομηθεί στην 2Β κατηγορία ως «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο» από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC)...

Ρωσία:Περισσότεροι φόροι για το παραγώμενο οίνο από εισαγόμενα γλεύκη

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, μετά από το χρηματοδοτικό πακέτο που έχει εγκριθεί από την Κρατική Duma στα τέλη του περασμένου έτους, έχουν αυξηθεί οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην Ρωσία για το κρασί που παράγεται τοπικά από εισαγόμενο μούστο. Ο φόρος έχει διπλασιαστεί, απο 9 σε 18 ρούβλια ανά λίτρο...