Χρήση του πολυ-ασπαρτικού οξέος (TPA) στην αμπελοκαλλιέργεια

img17051-01-1Η γονιμότητα και η λίπανση ενός αμπελώνα ήταν πάντα δέσμευση για τους αγρότες, τόσο από οργανωτική όσο και από οικονομική άποψη. Τον τελευταίο καιρό δίνεται περισσότερη προσοχή στα προβλήματα που σχετίζονται με την αλατότητα και τη μειωμένη γονιμότητα του εδάφους. Για χρόνια προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της γονιμοποίησης, βελτιώνοντας τη δοσολογία, το χρόνο χορήγησης και χρησιμοποιώντας τα «βοηθητικά» μόρια (αναστολείς χημικών / μικροβιολογικών και χηλικών αντιδράσεων).

Το πολυ-ασπαρτικό οξύ (ΤΡΑ), περικλείεται από αρνητικά φορτία, έχοντας έτσι ιδιότητες χηλίωσης στα κατιόντα. Τα χαρακτηριστικά αυτού του βιοαποικοδομήσιμου μορίου είναι τέτοια που συνιστούν τη χρήση του ως χηλικό παράγωντα σε λιπάσματα, ακόμη και στη θέση(αντικατάσταση) των ανόργανων χηλικών ενώσεων.

Το συννημένο έγγραφο-link στο τέλος της σελίδας (βρίσκεται μονο στην ιταλική γλώσσα) συνοψίζει διάφορα πειράματα που έχουν διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ΤΡΑ ως πρόσθετο σε λιπάσματα (που γίνονται στο φύλλωμα και στο χώμα) καθώς και απευθείας στη ριζοσφαίρα νεόφυτων.

Το ΤΡΑ αποδείχθηκε χρήσιμο στον αγροτικό τομέα ως χηλικός παράγοντας στα κατιόντα και ως αναστολέας σχηματισμού αδιάλυτων συμπλοκών μεταξύ φωσφορικών και κατιόντων. Χάρη σε αυτή την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη θρέψη, έδωσε θετικά αποτελέσματα τόσο στο ποιοτικό όσο και στο ποσοτικό επίπεδο της παραγωγής, επιτυγχάνοντας επίσης μείωση των ασθενειών . Ωστόσο, με βάση τις μελέτες, η αποτελεσματικότητα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το είδος του εδάφους, την καλλιέργεια και το λίπασμα που χρησιμοποιείται.

Utilizzo dell’acido poli-aspartico nella fertilizzazione della vite

-Νικόλαος Αγοραστός

Add a Comment