Μια ακόμη οινολογική πρακτική επιτρεπόμενη απο την UE

Ο ίδιος κανονισμός που ισχύει για το KPA   (UE 2017/1961) , επιτρέπει επίσης τη χρήση φύλλων φίλτρου που περιέχουν ζεόλιθο Y-faujasite (συντίθεται από πηγές αλουμινίου όπως αργιλικό νάτριο και πηγές πυριτίου όπως πυριτικό νάτριο), για την απορρόφηση αλοανισολών κατά την διάρκεια της διήθησης των διαυγασμένων οίνων.
PMC4594121_c5cs00376h-f10.png
Αυτή η οινολογική πρακτική στοχεύει στη μείωση του περιεχομένου των αλοανισολών (π.χ τρι, τετρα και πενταχλωροανισόλη, τριβρωμοανισόλη), οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη μεταβολή της οσμής του οίνου και φέρνουν το περιεχόμενό τους κάτω από το όριο της αισθητήριας αντίληψης.

Νικόλαος Αγοραστός

Add a Comment