Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου στον οίνο

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την μέτρηση του οξυγόνου στον οίνο που εφαρμόζονται. Η πολαρογραφική μέθοδος, εφαρμόζεται από το 1950, πήρε το όνομα Clark ηλεκτρόδιο , είναι η βασική συσκευή μέτρησης του οξυγόνου του οίνου χρησιμοποιείται στις οινοβιομηχανίες. Πιο σύγχρονη τεχνολογία είναι αυτή της φωτοβολίας, η οποία επιτρέπει στο μπουκάλι την μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου ,καθώς και του οξυγόνου που βρίσκεται στην επιφάνεια του οίνου. Επίσης, αυτή η τεχνική επιτρέπει την μέτρηση σχεδόν σε όλα τα στάδια της οινοποίησης. O οίνος έχοντας την ικανότητα να καταναλώνει οξυγόνο, η πιθανή  χαμηλή τιμή της συγκέντρωσης του οξυγόνου, δεν εγγυάται την καλή προστασία του οίνου. Εάν η επαφή μεταξύ του οίνου και του οξυγόνου βρίσκεται για ώρες ή για μέρες πριν τη μέτρηση , θα πρέπει η συγκέντρωση του οξυγόνου να είναι χαμηλή, γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε συνέπειες στην δομή και στην ποιότητα  του οίνου.. Έχει βρεθεί πως η μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου στο μπουκάλι κατά την διάρκεια της αποθήκευσης δεν είναι ανάλογη της απώλειας του θειώδες. Το διαλυμένο οξυγόνο στην ουσία είναι το υπολειμματικό οξυγόνο όπου ο οίνος δεν κατανάλωσε και ως εκ τούτου είναι μέτρηση που δεν δείχνει την ταλαιπωρία που μπορεί να πάσχει ο οίνος. Αντίστροφα, όταν η ποσότητα του οξυγόνου έρχεται σε επαφή με οίνο που είναι γνωστή, όπως  και ο ρυθμός μετάδοσης του οξυγόνου στο κλείσιμο του από το πώμα , είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώθηκε. Στην περίπτωση σφραγισμένου μπουκαλιού οίνου, η ολική ποσότητα του οξυγόνου  που καταναλώθηκε,  σε κάθε δεδομένη στιγμή, είναι το άθροισμα του οξυγόνου στην εμφιάλωση και του οξυγόνου την στιγμή της  σφράγισης, μείων του οξυγόνου που βρίσκεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στον οίνο και στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στον οίνο και στο πώμα. Ο ρυθμός μετάδοσης οξυγόνου είναι πιθανόν από τα πιο σημαντικά στοιχεία  που πρέπει να θεωρούνται κατά την διάρκεια της επιλογής  πωμάτωσης. Η μετάδοση οξυγόνου είναι η ποσότητα του αέριου που διαπερνά στο σφραγισμένο οίνο μέσω του πώματος. Συνήθως εκφράζεται σε κυβικά εκατοστά(cc) οξυγόνου ανά 24 ώρες ανά πώμα. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πως οι τιμές   ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου πωμάτωσης προσδιορίζονται με την χρήση διάφορων τεχνικών που  προκαλούν διαφωνίες μεταξύ των προμηθευτών και επιστημόνων. Ο αριθμός επαναλήψεων , η προσοχή στην λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της δοκιμής, και κατά την πωμάτωση σε γυάλινο μπουκάλι, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα στις τιμές του ρυθμού μετάδοσης οξυγόνου. Αυτές οι τιμές μπορούν να μετρηθούν με βάση το καθαρό οξυγόνο ή αέρα (20% οξυγόνο). Ως εκ τούτου, οι τιμές που μετρήθηκαν σε καθαρό οξυγόνο είναι πέντε φορές μεγαλύτερες από τις τιμές που λαμβάνονται με τον αέρα.

noma2

                                                              Συσκευή μέτρησης Οξυγόνου

-Νικόλαος Αγοραστός

Add a Comment