Εφαρμογή του ορατού (VIS) / κοντινού υπέρυθρου (NIR) για την εκτίμηση μόλυνσης των σταφυλιών κατά την παραλαβή τους στο οινοποιείο

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής του ορατού(VIS) /κοντινού υπέρυθρου (NIR) για τη γρήγορη αξιολόγηση της μόλυνσης των σταφυλιών, με σκοπό την κατάταξη ποιότητας σταφυλιών απευθείας στο σημείο ελέγχου όταν παραλμβάνεται στο οινοποιείο.

Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε λευκές και ερυθρές ποικιλίες , με τη χρήση τσαμπιών που είχαν μολυνθεί φυσικά με Botrytis cinerea, περονόσπορο και ωίδιο, κάποιες από τις πιο σημαντικές ασθένειες σταφυλιών. Δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε  μια συσκευή (φασμαφωτόμετρο) compact VIS / NIR (400-1600 nm) για να μπορεί να αναλύει ροές  ή/και μη ομοιογενή προϊόντα.
2018-10-13 (7)
rg.png
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα μοντέλα PLS-DA,  έδωσαν θετικά προγνωστικά αξίας (PPV) κατάταξης μεταξύ 89,8% και 94,0% για το σταφύλι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φασματοφωτομετρία είναι σε θέση να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη και άμεση διαχείριση ποιότητας κατά τη διαδικασία προ-οινοποίησης.
– Νίκος Αγοραστός

 

 

Add a Comment