Επιβράδυνση της ωρίμανσης των σταφυλιών για ένα καλύτερο αποτέλεσμα

Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων για τον παγκόσμιο αμπελώνα και οίνο. Για την ανάπτυξη των σταφυλιών, όταν έχουμε μεγαλύτερες και θερμότερες εποχές σημαίνει ότι η βέλτιστη συγκέντρωση σακχάρων επιτυγχάνεται πριν αναπτυχθεί πλήρως το φαινολικό προφίλ. Αυτό είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα καθώς η γη συνεχίζει να αυξάνει τη μέση θερμοκρασία της κάθε χρόνο.

Ωστόσο, το δίλημμα αν θα τρυγήσουμε τα σταφύλια όταν τα σάκχαρα είναι στη θεμιτή συγκέντρωση – αλλά το χρώμα, η γεύση και το άρωμα δεν είναι – ενδεχομένως  σύντομα να ανήκει στο παρελθόν.

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές έδειξαν ότι είναι δυνατό να αυξηθεί το φαινολικό-”γευστικό” δυναμικό π.χ των σταφυλιών Cabernet Sauvignon επιβραδύνοντας την ωρίμανση με στρατηγικές που περιλαμβάνουν χειρισμό του φορτίου καλλιέργειας και τη διαχείριση άρδευσης.

Ενώ προηγούμενες έρευνες διαπίστωσαν ότι τεχνικές όπως η αφαίρεση τσαμπιών (αραίωση) ή η εντατικοποίηση της άρδευσης στο τέλος της σεζόν θα μπορούσαν να αλλάξουν τη σύνθεση του οίνου, αυτή η μελέτη εξέτασε πώς οι τεχνικές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη αρωματικών ενώσεων στα ίδια τα σταφύλια.

Η γρήγορη ωρίμανση των σταφυλιών, οδηγεί σε κακή φαινολική ωρίμανση και πρόδρομων αρωματικών ενώσεων, ενώ η αργή ωρίμανση αυξάνει τις ενώσεις που είναι σημαντικές για την οινοποίηση.

– Νικόλαος Αγοραστός

Πηγή έρευνας: https://www.tridge.com/fr/news/slow-the-ripening-for-a-better-outcome

Add a Comment