Για ποιο λόγο η κινέζικη αγορά οίνου είναι τόσο δύσκολη ?

Εισαγωγή-Εξαγωγή οίνου στην Κινεζικη αγορά


Οι ενέργειες αυτές πρέπει να εκτελούνται από μια εταιρεία που έχει στην κατοχή της μια ειδική άδεια εμπορίου για το εξωτερικό.
Μετά την είσοδο της Κίνας στο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) {WTO (World Trade Organization)}, οι τελωνειακές αρχές της Κίνας έχουν αυξηθεί, τα μη δασμολογικά εμπόδια προκειμένου να προστατεύσουν την εγχώρια βιομηχανία, είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα σεβόμαστε.  Έτσι,  το κρασί με το που θα φτάσει στο κινεζικό τελωνείο να μπορεί να εισέλθει στη χώρα, ώστε η επιχειρηματική συναλλαγή να είναι επιτυχής

Για τον υπολογισμό των φόρων για την εισαγωγή οίνων πρέπει να γνωρίζουμε:
1. ICD: εισαγωγικών δασμών (import custom duties)
2. CT: φόρος κατανάλωσης (consumption tax)
3.  VAT: Ο φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α (value added tax)

ICD CT VAT
Όγκος ≤ 2 litri   14% 10% 17%
Όγκος > 2 litri   20% 10% 17%


Η ετικέτα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες υποχρεωτικές επισημάνσεις

➢ το όνομα του προϊόντος και το λογότυπο
➢ συστατικά
➢ καθαρού περιεχομένου (ml)
➢ περιεκτικότητα σε οινόπνευμα (%)
➢ περιεκτικότητα σε σάκχαρα (τα ονόματα τύπου: ξηρό, ημίξηρο, γλυκό)
➢ ημερομηνία παραγωγής (εε / μμ / ηη)
➢ συσκευαστή / διανομέα / εισαγωγέα (όνομα και διεύθυνση)
➢ ποσότητα πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται σε σχέση με το συνολικό (%)
➢ χώρα προέλευσης
➢ κώδικα προτύπων για τα προϊόντα και την ποιότητα βαθμού

Picture1
Το υλικό που απαιτείται ΓΕΝΙΚΑ από τη CIQ έχει ως εξής:

-7 σετ ετικετών και στην πρωτότυπη γλώσσα και στην κινεζική γλώσσα
– 3 φιάλες ως δείγμα για κάθε τύπο οίνου
-Πιστοποιητικό καταγωγής
-Πιστοποιητικό Ανάλυσης
-Άδεια λειτουργίας οινοποιείου
– Ιατρικό πιστοποιητικό καταλληλότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης

Πιο ΕΙΔΙΚΑ ζητάνε
➢ Συμβόλαιο πώλησης ή επιβεβαίωση της παραγγελίας
➢ Το τιμολόγιο
➢ Τη λίστα συσκευασίας (δελτίο αποστολής)
➢ Το δηλωτικό φορτίου (έγγραφο που ελέγχει τα προϊόντα)
➢ Τη φορτωτική (φορτωτική)
➢ Η ανακοίνωση της αποστολής (από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα)
➢ Το έντυπο της αίτησης για τον έλεγχο των ετικετών (3 αντίγραφα για κάθε είδος προϊόντος)
➢ Την άδεια ασκήσεως εμπορικών δραστηριοτήτων, και από την πλευρά των παραγωγών και των διανομέων (3 φωτοτυπίες που να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή )
➢ Το πιστοποιητικό προέλευσης (1 πρωτότυπο, 2 αντίτυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα)
➢ Το υγειονομικό πιστοποιητικό για την εξαγωγή (2 αντίγραφα)
➢ Τυχόν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις για συγκεκριμένα ειδικά προϊόντα (2 αντίγραφα)
➢ Αντίγραφα ετικέτας που είναι σύμφωνη με τους κινεζικούς κανονισμούς (2 αντίγραφα)
➢ Αντίγραφα ετικετών του δείγματος  μεταφρασμένα στα κινεζικά (7 αντίγραφα )

Picture5
Ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα για το πως και που διοχετεύεται ο οίνος στην Κινεζική αγορά
Picture10.png

Νικόλαος Αγοραστός

Add a Comment