Αυτοματοποιημένη μέθοδος ELISA για ταχεία αξιολόγηση της παρουσίας ή απουσίας λυσοζύμης στον οίνο

Εδώ και πολλά χρόνια, η λυσοζύμη, που προέρχεται από το ασπράδι αυγού, χρησιμοποιείται ευρέως σε οινοποιεία ως εναλλακτική λύση για το διοξείδιο του θείου ως αντιμικροβιακός παράγοντας για τον έλεγχο πληθυσμών γαλακτικών βακτηρίων σε λευκούς και κόκκινους οίνους ή ακόμα και για την καθυστέρηση ή την παρεμπόδιση της μηλογαλακτικής ζύμωσης κατά την αλκοολική ζύμωση.
img17226-01-1.png

Οι οίνοι που έχουν υποστεί επεξεργασία με αλλεργιογόνα πρόσθετα, όπως τα αυγά, το γάλα και τα παράγωγά τους, καθώς και τα θειώδη  πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική επισήμανση εάν η παρουσία τους μπορεί να ανιχνευθεί στο τελικό προϊόν.

Ως μέθοδος αναφοράς για την ανίχνευση αλλεργιογόνων υπολειμμάτων στον οίνο, το OIV προτείνει μια μέθοδο ”immunoenzimatic ELISA”.

Η δυνατότητα αναζήτησης, με μια εντελώς αυτοματοποιημένη πολυπαραμετρική τεχνική ELISA,  τη πιθανή παρουσία όλων των αλλεργιογόνων που προέρχονται από το αυγό και το γάλα θα ήταν επιθυμητός στόχος για όλα τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, ειδικά για τις πτυχές που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση του χρόνου και του αναλυτικού κόστος.

Σε αυτή την έρευνα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, χρωματογραφική (HPLC-FLD) και αυτοματοποιημένη immunoenzimatic (ELISA), τόσο σε λευκούς οίνους χωρίς επεξεργασία όσο και σε οίνους με προσθήκη λυσοζύμης σε επίπεδα από 0,1 έως 10 mg / L, εστιάζοντας την προσοχή όχι μόνο στα χαρακτηριστικά απόδοσης των διαφόρων μεθόδων αλλά και στις εκτιμήσεις που σχετίζονται με το χρόνο και το κόστος χρήσης, καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του Test ELISA ως προσέγγιση για ένα γρήγορο screening της παρουσίας / απουσίας αυτού του ενζύμου στον οίνο .

*Παρακάτω θα βρείτε τη σχετική δημοσίευση.

Laura Barp , Alex Carlà, Mario Malacarne, Roberto Larcher ; Fondazione Edmund Mach – Centro Trasferimento Tecnologico, S. Michele all’Adige, ITALY
17226-1804-ByAuthor-Barp-Lisozima-arIT

– Νίκος Αγοραστός

Add a Comment