Αβιοτικό στρες και κλιματική αλλαγή- ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αλλαγή του κλίματος και η υπόθεση των δυσμενών σεναρίων για τις δραστηριότητες του αμπελουργού: ”άδικο ή απλά μια αναμέτρηση στα ίσα ;?;”

Vincent+Van+Gogh+-+The+Red+Vineyard+[1888]+
                                           Κόκκινος Αμπελώνας – Van Gogh

Μία απο τις λίγες επιστημονικές και εμπειρικές βεβαιότητες είναι ότι τα τελευταία χρόνια, οι κλιματικές συνθήκες  στις περιοχές που είναι αφοσιωμένες στην αμπελουργία και όχι μόνο, δέχονται σήμερα σημαντικές  δυσκολίες και συνθήκες καθώς καθιστούν μη βιώσιμη τη δραστηριότητα του οινοποιού. Επί του παρόντος, η βιωσιμότητα στην αμπελουργία είναι ένα από τα θέματα που βρίσκονται πλησιέστερα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, συχνά αμφισβητούμενα ενόψει απροσδόκητων δυσμενών περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών.

Ο οικονομικός αντίκτυπος των αβιοτικών στρες, ως εκ τούτου το κλίμα – περιβάλλον, είναι η πιο σχετική πτυχή και συχνά φαίνεται με τις υψηλές απώλειες απόδοσης στην παραγωγή. Τα αβιοτικά στρες που μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα είναι η έλλειψη νερού, η υψηλή συγκέντρωση αλατότητας, ακραίες θερμοκρασίες και όξινα εδάφη. Με τις επακόλουθες αυξήσεις της θερμοκρασίας και μια συγκέντρωση νερού στο έδαφος ΟΧΙ αδιάφορη, η χρήση των προϊόντων που επάγουν στο φυτό μια φυσική αντίσταση στο αβιοτικό στρες είναι μια λύση που έχει αναδειχθεί πολλές φορές.
Η χρήση υδρολυμένων υδρόλυσης πρωτεϊνών, καθώς και βιο-διεγερτικά και προϊόντα αντίστασης, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια βιώσιμη και αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του στρες στην ποιότητα και στην ποσότητα της παραγωγής.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένας από τους κλιματικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση της ποιότητας των σταφυλιών και των κύριων συστατικών τους. Προκαλούν πρώιμη φαινολική ωρίμανση , αύξηση συγκέντρωση σακχάρων και το δυναμικό του αλκοολικού βαθμού, τη μείωση της οξύτητας/αύξηση του PΗ, ελάττωση της συγκέντρωσης των  ανθοκυανινών, αυξήση των ελαφρώς πολυμερισμένων ταννινών, άρα στυπτικών, πράσινου χαρακτήρα, μειωμένη σύνθεση των αρωμάτων και των πρόδρομών τους, αύξηση των οξειδωτικών ενζώμων και των ευοξείδωτων πολυφαινολών.

Αν και η πιο σημαντική πτυχή είναι η ποιότητα των σταφυλιών και ακόμη περισσότερο η ποιότητα του κρασιού που θα παραχθεί, δεν πρέπει να αγνοηθεί η επίδραση των υδρολυμένων πρωτεϊνών στην φυσική κατάσταση του φυτού, καθώς μειώνουν σημαντικά το στρες που προκαλείται από ανεπάρκεια νερού διατηρώντας πιο αποτελεσματικά φωτοσυνθετικά φύλλα πριν και μετά τη συγκομιδή. Έχει αποδηχθεί επίσης ότι αυτά τα προϊόντα προκαλούν στο φυτό μια αύξηση στο δευτερογενή μεταβολισμό με υψηλότερη παραγωγή πολυφαινολών και αρωμάτων.

Ο αμπελουργός διαθέτει άρα μια βιώσιμη στρατηγική ελέγχου που μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και του αβιοτικού στρες, αυξάνοντας σημαντικά την ποιότητα της συγκομιδής και του τελικού προϊόντος.

-Νίκος Αγοραστός

Add a Comment