Έγκριση χρήσης του πολυασπαρτικού καλίου (KPA) ως σταθεροποιητή οίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 28 Οκτωβρίου 2017, ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1961/2017 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε τον προηγούμενο κανονισμό ΕΚ αριθ. 606/2009 με την οποία εγκρίνεται οριστικά η χρήση πολυασπαρικού καλίου (KPA) στις οινολογικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
img16935-04-1
Το πολυασπαρτικό κάλιο δρα ως σταθεροποιητής έναντι της καθίζησης τρυγικών κρυστάλλων στον οίνο (κόκκινο, ροζέ και λευκό οίνο), ενισχύει τη διατήρηση και δεν επηρεάζει τις οργανοληπτικές ιδιότητες.

(379,873 Kb) KPA Reg (EU) 2017/1961 EN

Νικόλαος Αγοραστός

Add a Comment